Điện Máy Xanh bị khách hàng “tố” bán điều hòa kém chất lượng

Điện Máy Xanh bị khách hàng “tố” bán điều hòa kém chất lượng

Điện Máy Xanh bị khách hàng “tố” bán điều hòa kém chất lượng

Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài Công Ty TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Thanh Hoài